Logo Javys

Zariadenia mechanickej dielne

/prilohy/190712-odpredaj/mech-dielna.png Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 12. 07. 2019

Dátum predkladania: 30. 07. 2019

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Jurík, Tel.: +421 33 531 2253

Text výzvy

Fotodokumentácia

detail
detail