Logo Javys

IT TECHNIKA 13

/prilohy/210906-vyzva-it-technika-13/it2.png Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 06. 09. 2021

Dátum predkladania: 17. 09. 2021

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kopták, +421 33 531 3114

Text výzvy

Zoznam nepotrebného majetku IT Technika 13 (pdf)

Zoznam nepotrebného majetku IT Technika 13 (xlsx)

Cenová ponuka a súhlas s podmienkami VPK

Kúpna zmluva vyradený majetok NÁVRH

 

 

detail
detail