Logo Javys

Odpredaj vaňových kontajnerov

/prilohy/191128-vyzva/kontajner.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 28. 11. 2019

Dátum predkladania: 11. 12. 2019

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Jurík, Tel.: +421 33 531 2253

Text výzvy

detail
detail