Logo Javys

Medzinárodné misie v JE V1

1. Misia – spoločnosti SIEMENS pre hodnotenie projektu a úrovne bezpečnosti / august–november 1990
2. Komisia vlády ČSFR a federálneho ministerstva životného prostredia / august–november 1990
3. Rakúska vládna misia august / október 1990
4. MAAE – Fact Finding Mission / september 1990
5. MAAE – ASSET – misia pre hodnotenie závažných prevádzkových udalostí / október 1990
6. MAAE – DOSART – misia pre hodnoteniu projektu / apríl 1991 a apríl 1992
7. MAAE – ASSET – nasledujúca misia / júl 1993
8. MAAE – PSA JE V1 Peer Review misia / marec 1993
9. MAAE – hodnotenie malej rekonštrukcie / júl 1993
10. MAAE – misie pre hodnotenie seizmického zodolnenia stavebných rekonštrukcií / apríl 1994
11. MAAE – misia pre hodnotenie výsledkov žíhania tlakovej nádoby reaktora / marec 1994
12. MAAE – misia pre hodnotenie aplikovateľnosti prístupu LBB / marec 1994
13. Technická inšpekcia MAAE – pozitívne výsledky hodnotenia bezpečnosti / máj 1996
14. MAAE – bezpečnostné posúdenie postupnej rekonštrukcie / jún 1998
15. WANO – partnerská previerka Peer Review / november 1998
16. MAAE – misia na seizmicitu lokality Bohunice / november 1998
17. WENRA – jadrová bezpečnosť a spoľahlivosť / október 1999
18. MAAE – previerka výsledkov zásadných vylepšení po postupnej rekonštrukcii / november 2000

 

Žiadna z expertných misií nepožadovala odstavenie JE V1.

detail
detail