Logo Javys

Míľniky JE V1

24. apríl 1972 začiatok výstavby JE V
7. november 1978 začiatok zavážania jadrového paliva do reaktora 1. bloku
27. november 1978 dosiahnutie minimálneho kontrolovaného výkonu reaktora 1. bloku
17. december 1978 uvedenie 1. bloku do skúšobnej prevádzky
15. marec 1980 dosiahnutie minimálneho kontrolovaného výkonu reaktora 2. bloku
26. marec 1980 uvedenie 2. bloku do skúšobnej prevádzky
1991 začiatok realizácie malej rekonštrukcie
1993 ukončenie realizácie malej rekonštrukcie
apríl 1996 začiatok realizácie postupnej rekonštrukcie
september 1999 rozhodnutie vlády SR o odstavení JE V1
jún 2000 ukončenie realizácie postupnej rekonštrukcie
31. december 2006 odstavenie 1. bloku
31. december 2008 odstavenie 2. bloku
21. január 2011 odvoz posledného vyhoreného jadrového paliva z JE V1
detail
detail