Logo Javys

Reťazová štiepna reakcia k=1 – kritický stav

detail
detail