Logo Javys

Reťazová štiepna reakcia k>1 – nadkritický stav

detail
detail