Logo Javys

Reťazová štiepna reakcia k<1 – podkritický stav

detail
detail