Logo Javys

JUDr. Vladimír Švigár

JUDr. Vladimír Švigár je podpredsedom predstavenstva a riaditeľom divízie financií a služieb spoločnosti JAVYS, a. s. Narodil sa v roku 1968 v Košiciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Karlovej univerzite v Prahe, Právnickej fakulte, kde vyštudoval odbor právo, so špecializáciou na medzinárodné právo - medzinárodné vzťahy. Po skončení štúdia, ktorého súčasťou bola aj oblasť ekonómie a zahraničného obchodu, pracoval na viacerých pozíciách obchodného úseku Východoslovenských železiarní (VSŽ Export, s. r. o., VSŽ ZOS, s. r. o., a VSŽ, a. s.) v Košiciach.

V rokoch 1996 - 1998 pôsobil ako generálny riaditeľ VSŽ EXPORT - IMPORT s. r. o., ktorá bola výhradným nákupcom všetkých vstupných surovín pre hutnícku výrobu a exkluzívnym predajcom kompletného sortimentu hutníckych výrobkov. V jeho pôsobnosti bolo riadenie zahraničného obchodu všetkých zahraničných afilácií a firiem s majetkovou účasťou VSŽ v strednej a západnej Európe. V roku 1997 sa podieľal na vytvorení spoločného podniku VSŽ, a. s., a USS / Slovakia, LLC (Pittsburgh, Spojené štáty americké), ktorý následne v januári 1998 vznikol s účelom zvyšovania kvality a výroby a vybudovania nových kapacít na spracovanie pocínovaných plechov. V spoločnosti VSŽ U.S. STEEL, s. r. o., pôsobil ako obchodný riaditeľ.

V roku 1999 pracoval ako špecialista pre riadenie strojárskych podnikov v portfóliu spoločnosti VSŽ, a. s., a v roku 2000 bol (so 49% podielom) spoluzakladateľom novej akciovej spoločnosti V.O.D.S., a. s. Spoločnosť sa v začiatkoch zaoberala najmä spracovaním a druhotným využitím kovového odpadu a elektroodpadu, neskôr rozšírila svoju činnosť aj na ďalšie oblasti odpadového hospodárstva, a to s pôsobnosťou nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách (Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko). Spoločnosť V.O.D.S., a. s., ako poskytovateľ komplexných služieb v odpadovom hospodárstve v rokoch 2005 – 2007 vybudovala v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach jeden z najväčších závodov svojho druhu na Slovensku i v strednej Európe, ktorý sa zaoberal spracovaním a recykláciou opotrebovaných pneumatík. Spoločnosť V.O.D.S., a. s., zabezpečovala v tomto odvetví všetky odborné služby.

V roku 2007 vstúpila do V.O.D.S., a. s., ako akcionár spoločnosť AVE Energie AG Oberosterreich Umwelt GmbH (AVE CEE Holding GmbH) so sídlom v Rakúsku, ktorá je poskytovateľom komplexného odpadového hospodárstva v strednej a východnej Európe. Činnosť Ave Energie bola zameraná najmä na technologickú zmenu prechodu od skládkovania k energetickému využitiu odpadu prostredníctvom spaľovní. Spoločnosť je členom skupiny AVE vybudovaná spoločnosťou Energie AG, ktorá v r. 2012 dosiahla obrat cca 430 miliónov Eur pri spracovaní 5 miliónov ton odpadu.V rokoch 2007 - 2011 v nej pôsobil ako člen predstavenstva a následne do roku 2012 ako člen dozornej rady. Po skončení pôsobenia v tejto spoločnosti sa venoval projektu výstavby hotela v Košiciach, kde pôsobí v pozícii 50% spoločníka.

detail
detail