Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., oznamuje, že rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26. 9. 2008, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sa mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla Jaslovské Bohunice 919 31 na nové sídlo Tomášikova č. 22, 821 02 Bratislava.

< Späť