Javys, a.s.

Výzvy

Filtrovanie

Názov Typ Dátum zverejnenia
Dátum predkladania
Kontaktná osoba
Odpredaj zhodnotiteľného materiálu Účasť v ponukovom konaní 16. 08. 2018
05. 09. 2018
Ing. Daniel Jurík, 033 / 531 2253
Odpredaj nepotrebného majetku – zariadenie kuchyne Účasť v ponukovom konaní 08. 08. 2018
28. 08. 2018
Ing. Daniel Jurík, 033 / 531 2253
Odpredaj nepotrebného majetku – IT technika 4 Predloženie ponúk 08. 08. 2018
24. 08. 2018
Ing. Jurak Kopták, tel.: 033 / 531 3114
detail
detail