Javys, a.s.

Výzvy

Filtrovanie

Názov Typ Dátum zverejnenia
Dátum predkladania
Kontaktná osoba
Odpredaj nepotrebného majetku - nábytok Účasť v ponukovom konaní 11. 04. 2018
02. 05. 2018
Ing. Daniel Jurík, 033 / 531 5570
detail
detail