Javys, a.s.

Výzvy

Filtrovanie

Názov Typ Dátum zverejnenia
Dátum predkladania
Kontaktná osoba
Predaj zhodnotiteľných kovových materiálov Účasť v ponukovom konaní 28. 03. 2017
28. 04. 2017
Ing. Pavol Graňák, tel.: 033 / 531 5435
detail
detail