Javys, a.s.

Výzvy

Filtrovanie

Názov Typ Dátum zverejnenia
Dátum predkladania
Kontaktná osoba
Sonda meranie neutrónového toku Účasť v ponukovom konaní 07. 07. 2017
28. 07. 2017
Ing. Róbert Tassy, 033 / 531 5570, Ing. Juraj Kopták, 033 / 531 3114
detail
detail