Javys, a.s.

Výzvy

Filtrovanie

Názov Typ Dátum zverejnenia
Dátum predkladania
Kontaktná osoba
Odpredaj nepotrebného majetku - náhradný zdroj ZETEC Účasť v ponukovom konaní 24. 08. 2018
19. 09. 2018
Ing. Daniel Jurík, 033 / 531 2253
Verejné ponukové konanie – zariadenie kuchyne Účasť v ponukovom konaní 17. 09. 2018
26. 09. 2018
Ing. Jurak Kopták, tel.: 033 / 531 3114
detail
detail