Javys, a.s.

Výzvy

Filtrovanie

Názov Typ Dátum zverejnenia
Dátum predkladania
Kontaktná osoba
Verejné ponukové konanie – IT technika 5 Účasť v ponukovom konaní 07. 11. 2018
21. 11. 2018
Ing. Jurak Kopták, tel.: 033 / 531 3114
detail
detail