Logo Javys

Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení

Galéria

Označenie: C7-A2

Názov projektu

Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľom tohto projektu je vylepšenie existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení JAVYS v Jaslovských Bohuniciach. Zakladá sa na štúdiách C7-A a C7-A1, ktoré určujú, aké zariadenia treba inštalovať počas etapy pred demontážou JE V1. Určuje tiež zmeny na existujúcich zariadeniach, ktoré sú potrebné, aby tieto zariadenia boli pripravené na použitie v etape pred demontážou. Zhotoviteľ musí navrhnúť a zmodernizovať fragmentačnú a dekontaminačnú veľkokapacitnú linku.

EIA a zapojenie verejnosti 

detail
detail