Logo Javys

Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice

Galéria

Označenie: C8

Názov projektu

Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: postaviť pre objednávateľa nový integrálny sklad (IS) rádioaktívneho odpadu v lokalite Bohunice podľa technickej špecifikácie, ktorá určuje technické požiadavky na vybudovanie nového jadrového zariadenia IS RAO.
Zastavaná plocha IS bude približne 4119m2, z čoho skladovacia kapacita predstavuje plochu asi 3224m2 (2 skladovacie moduly) a priestory pre prístavok spoločných prevádzok predstavuje 895 m2. Stavebný objekt, IS RAO  musí byť navrhnutý a postavený tak, aby mohli byť pristavené ďalšie dva moduly (III, a IV), bez zvlášť náročných konštrukčných úprav I. a II. skladovacieho modulu.

Celková aktivita skladovaných RAO je odhadovaná na maximálnu hodnotu 1x1018Bq.
V sklade budú skladované RAO v rôznych typoch obalových súboroch (vláknobetónové kontajnery o rozmere 1,7 x 1,7 x 1,7 m, tienené kontajnery typu CASTOR - hmotnosť asi 50-120 ton, ISO kontajnery 20’ uskladnené vo 2 vrstvách, MEVA sudy) a voľne ložené veľkorozmerové komponenty s povrchovou kontaminácia nižšou ako 0,3 Bq/cm2.

EIA a zapojenie verejnosti

detail
detail