Logo Javys

Odpredaj zhodnotiteľného materiálu - káble.

/prilohy/230314-odpredaj-kable/kable-ilu2.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 14. 03. 2023

Dátum predkladania: 30. 03. 2023

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Jurík, tel. 033 / 531 2253

Text výzvy

Text výzvy - doplnenie

Príloha č.1 Cenová ponuka

 

detail
detail