Logo Javys

Odpredaj zhodnotiteľného materiálu - nehrdzavejúca oceľ V

/prilohy/230726-vyzva-nerez/nerez.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 26. 07. 2023

Dátum predkladania: 08. 08. 2023

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Jurík, tel. 033 / 531 2253

Text výzvy

Príloha č.1 Cenová ponuka

Fotodokumentácia

detail
detail