Javys, a.s.

Jadrová
a vyraďovacia
spoločnosť

Obchodné
informácie

Odpredaj vozňa Zaes

Odpredaj vozňa Zaes

JAVYS, a.s., vyhlasuje verejné ponukové konanie za účelom odpredaja cisternového štvornápravového podvozkového ...

Odpredaj zariadení a médií

Odpredaj zariadení a médií

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ponúka na predaj z vyraďovanej JE V1 nepotrebné náhradné diely a zariadenia.

detail
detail