Javys, a.s.

Voľné pracovné miesta

V súčasnej dobe nie je vypísaná žiadna požiadavka na obsadenie pracovného miesta v spoločnosti Javys, a.s.

Pozn.: Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktorí spoločnosti Jadrová a vyraďovania spoločnosť a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava poskytli osobné údaje v rozsahu životopisu, žiadosti o zamestnanie, motivačného listu spracúvame na základe Zákonníka práce č. 311/2001 po dobu 6 mesiacov. Podľa § 28 zákona č 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú uchádzači právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení.

  

detail
detail