Javys, a.s.

Aktuality

Rokovanie odborníkov na charakterizáciu rádioaktívneho odpadu

V dňoch 10. - 13.11.2015 bola spoločnosť JAVYS, a.s. hostiteľom výročného zasadnutia pracovnej skupiny zástupcov Medzinárodn ...

JAVYS Ekoinfo 10/2015

Vplyv prevádzok Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. na životné prostredie

JAVYS U nás 3/2015

JAVYS U nás 2/2015

JAVYS U nás 1/2015

Radiačná ochrana v spoločnosti JAVYS, a.s. v roku 2014

Vplyv spoločnosti JAVYS, a.s. na životné prostredie za rok 2014

JAVYS U nás 4/2014

Vzdelávací kurz MAAE pod taktovkou JAVYS

Poznatky z oblasti nakladania s veľkorozmernými komponentmi s komplexnou geometriou povrchu získali účastníci medzinárodneho ...

EÚ predĺži a zvýši podporu vyraďovania

Na vyraďovanie jadrových reaktorov na Slovensku, Litve a v Bulharsku po takmer 2-ročnom vyjednávaní Európska únia finálne ...
detail
detail