Javys, a.s.

Kontakt

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice 
Slovenská republika

Tel. +421 33 531 1111

LinkedIn

Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka číslo: 10788/T.

IČO: 35 946 024
DRČ: 2022036599
IČ DPH: SK 2022036599

 

 

GPS súradnice pracovísk
Bratislava: N 48.159952 E17.163051
Jaslovské Bohunice: N 48.491156 E 17.676203

 

 


Pre vyhľadanie tel. čísla osoby zadajte priezvisko
Kontaktné telefónne čísla

Kancelária generálneho riaditeľa Bratislava +421 2 48 262 341
Útvar riadenia a ľudských zdrojov Bratislava +421 2 48 262 260
Útvar medzinárodných projektov Bratislava +421 2 48 262 057
Divízia vyraďovania A1
a nakladania s RAO a VJP
Bratislava +421 2 48 262 232
Divízia vyraďovania V1 a PMU Bratislava +421 2 48 262 266
Divízia financií a služieb Bratislava +421 2 48 262 346
Divízia bezpečnosti Bratislava +421 2 48 262 701
     
Podateľňa Bratislava +421 2 48 262 439
Fax - Podateľňa Bratislava +421 2 48 262 905

Hovorkyňa

Bratislava

+421 2 48 262 291
+421 33 531 4291

Infocentrum Jaslovské Bohunice +421 33 531 2331, 3354
Odbor zamestnaneckých záležitostí Bratislava +421 2 48 262 454

 

 

detail
detail