Javys, a.s.

Tlačové správy

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 21

Preprava druhej tlakovej nádoby reaktora

Spoločnosť JAVYS, a. s., cez víkend úspešne zrealizovala po druhý krát jednu z najzložite ...

Spoločnosť JAVYS a agentúra MAAE podpísali dohodu o spolupráci

Spoločnosť JAVYS vstúpila „do klubu“ Spolupracujúcich Centier s Medzinárodnou agentú ...

Poslanci Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR v JAVYS, a. s.

Poslanci Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR navštívili Bohunické spracovateľ ...

Zhodnocovanie druhotných surovín z vyraďovania

Spoločnosť JAVYS, a. s., roku 2020 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární ...

Prevádzka jadrových zariadení JAVYS, a. s. v roku 2020

Jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS sú prevádzkované bezpečne, v roku 2020 nebola identifikovan ...

5 zásahov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu

JAVYS, a. s., v roku 2020 zabezpečila päť zásahov rádioaktívnych materiálov nezn&aacut ...

Preprava vyhoretého jadrového paliva z JE V2

Spoločnosť JAVYS, a. s., prepravila z jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach za prí ...

Jadrová bezpečnosť opäť pod drobnohľadom medzinárodných kontrolných orgánov

Jadrová bezpečnosť je pod drobnohľadom medzináro ...

Preprava vyhoretého jadrového paliva z JE Mochovce

Spoločnosť JAVYS, a. s., prepravila dnes v noci za prísnych bezpečnostných opatrení v ...

Stanovisko spoločnosti JAVYS, a. s., k medializovaným informáciám o kanáli Manivier a o spracovávaní zahraničného rádioaktívneho odpadu.

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 21
detail
detail