Javys, a.s.

Tlačové správy

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 23

Spoločnosť JAVYS zrealizovala v roku 2022 na území Slovenska deväť záchytov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu a desať odberov historických rádioaktívnych materiálov.

Spoločnosť JAVYS uskutočnila v roku 2022 päť prepráv vyhoretého jadrového paliva a zabezpečovala päť prepráv čerstvého jadrového paliva.

Spoločnosť JAVYS, a. s., bola pod dohľadom dozorných orgánov a medzinárodných inštitúcií aj v roku 2022

Spoločnosť JAVYS v roku 2022 zhodnotila takmer 2 000 ton kovových odpadov.

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektr&a ...

Spoločnosť JAVYS prevzala ďalších 170 kilogramov inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu

Špecialisti spoločnosti JAVYS zrealizovali dnes, 13. ...

Stanovisko spoločnosti JAVYS k pracovnému úrazu zamestnanca dodávateľa s povrchovou kontamináciou.

Preprava vyhoreného jadrového paliva

Spoločnosť JAVYS, a. s., prepravila za prísnych bezpečnostných opatrení a v sprievode ozbrojen&yac ...

Stanovisko spoločnosti JAVYS, a. s., k záverom kontroly NKÚ SR.

Kontrola NKÚ SR v spoločnosti JAVYS bola vykonan&a ...

Posledný parogenerátor začali fragmentovať

V odstavenej jadrovej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach začali rezať posledný z dvan&aa ...

Rakúska veľvyslankyňa na prehliadke RÚ RAO v Mochovciach

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach navšt&iacu ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 23
detail
detail