Javys, a.s.

Galéria

Ponuka služieb

(PDF, 1,6 MB)

Výroba vláknobetónových kontajnerov

Referencie:   Od roku 2001 sa vo vláknobetónových kontajneroch ukladajú v Republikovom úložisku RAO nízko aktívne odpady všetkých producentov v Slovenskej republike vyhovujúce podmienkam prijateľnosti.
Legislatíva:   Je potrebné rozhodnutie príslušného dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, ktoré schváli vláknobetónový kontajner ako obalový súbor na skladovanie, prepravu, resp. na ukladanie RAO v príslušnom úložisku.

 

Kontajnery ako obalový súbor na:

  • dočasné skladovanie pevných a spevnených RAO
  • finálne ukladanie upravených RAO

Vláknobetónový kontajner je vyrobený zo špeciálneho vláknobetónu. Skladá sa z tela, veka a dvoch zátok. Má tvar kocky s vonkajšími rozmermi 1,7 x 1,7 x 1,7 m a jeho vnútorný objem využiteľný na úpravu RAO, resp. na skladovanie RAO je 3 m3. Je ukladaný max. v troch vrstvách. Vláknobetónové kontajnery sú vyrábané na základe receptúry stanovenej firmami SGN/SOGEFIBRE v rámci pôvodného zmluvného vzťahu so SEP,š.p. z roku 1992.

detail
detail