Javys, a.s.

Aktuality

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

JAVYS U nás 4/2020

JAVYS U nás 1/2020

Upozornenie dodávateľom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

Vážený obchodný partner, v súvisl ...

Zmeny vo vedení spoločnosti JAVYS, a. s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., má s účinnosťou od 22. júna 2020 nového predsedu predstavenstva.

Správy o vplyve prevádzky na ŽP

Výročná správa

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., si dnes pripomína 14 rokov úspešnej existencie.

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republik ...

Starostovia na konferencii ECED 2019

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., zaradila do programu medzinárodnej konferencie ECED 2019 samostat ...

Správa o vplyve prevádzky na ŽP za rok 2018

Spoločnosť JAVYS, a. s., dobudovala na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov nové úložné priestory

Výročná správa za rok 2018

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
detail
detail