Javys, a.s.

Aktuality

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., si dnes pripomína 14 rokov úspešnej existencie.

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republik ...

Upozornenie dodávateľom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.

Vážený obchodný partner, s prihliadnutím na súčasnú situáciu, najmä ...

JAVYS U nás 4/2019

JAVYS U nás 4/2019

Starostovia na konferencii ECED 2019

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., zaradila do programu medzinárodnej konferencie ECED 2019 samostat ...

Správa o vplyve prevádzky na ŽP za rok 2018

Spoločnosť JAVYS, a. s., dobudovala na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov nové úložné priestory

Výročná správa za rok 2018

Členovia Dozornej rady JAVYS, a. s., na prehliadke Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach

14. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF)

V Prahe sa konalo 14. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF) a na konferencii nech&yacut ...

JAVYS U nás 4/2018

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
detail
detail