Javys, a.s.

Aktuality

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8

Výberové konanie na obsadenie funkcie člen predstavenstva

JAVYS U nás 1/2024

Termíny školení, nácvikov a cvičení z HP a CO v roku 2024

Termíny školení, nácvikov a cvičení z HP a CO v roku 2024

Zástupcovia Národného jadrového fondu v JAVYS

Členovia Dozornej rady, Rady správcov a vedenia Národného jadrového fondu SR sa stretli v ...

Spoločnosť JAVYS konzultantom aj v Juhoafrickej republike

Spoločnosť JAVYS má v oblasti vyraďovania a prevádzky jadrových zariadení rozsiahle ...

Minister hospodárstva v JAVYS

Minister hospodárstva, Peter Dovhun a štátny tajomník, Branislav Sušila sa stretli ...

Návšteva špičkového nemeckého odborníka, ktorý sa pred viac ako tridsiatimi rokmi podieľal na vývoji transportného kontajnera C-30

Päťdesiat zástupcov miest a obcí z celej Európy navštívilo Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov

Chorváti chcú stavať úložisko rádioaktívnych odpadov, inšpirovať sa prišli na Slovensko

Na Republikové úložisko rádioaktív ...

JAVYS zaplatila najvyššie dane z príjmov a získala za to ocenenie MERKÚR 2022!

Finančná správa ocenila najväčš&iacu ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8
detail
detail