Javys, a.s.

Ponuka na odpredaj demineralizovanej vody

Stručná charakteristika výroby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ponúka na predaj demineralizovanú vodu (demi vodu) vyrábanú chemickou úpravu vody. Voda v procese výroby postupne prechádza číriacim zariadením, pieskovými filtrami a ionexovými zmesnými filtrami, pričom sú do nej pridávané chemikálie potrebné pre dosiahnutie požadovanej kvality parametrov vody. Výsledkom tohto procesu je voda s veľmi nízkym obsahom znečisťujúcich látok vhodná na použitie pre rôzne technické účely.

Základné parametre demineralizovanej vody

Parameter Normovaná hodnota Prevádzková hodnota
[mikroS/cm] 1,0 0,3 - 1,0

pH25

- 6,1 - 6,3

Cl- [mg/kg]

0,05 0,05

Tc [mval/kg]

0,003 0,003

Fe [mg/kg]

0,05 0,001 - 0,03

SiO2 [mg/kg]

0,05 0,05

Použitie
Demineralizovanú vodu možno použiť tam, kde základné parametre podľa tabuľky vyššie vyhovujú príslušným požiadavkám na kvalitu. Demineralizovaná voda sa môže používať výhradne len na technické účely!

Spôsob dodania
Demineralizovaná voda sa plní do čistých obalov odberateľa. Za prípadné znehodnotenie chemických parametrov demivody použitím nevhodných obalov zodpovedá odberateľ. 
Demineralizovaná voda sa preváža na transportných prostriedkoch zabezpečených odberateľom.

Minimálne odoberané množstvo - dohodou.

Indikatívna cena za 1 liter: 0,07 €

Poznámka
Definitívna výška ceny je závislá od konkrétnych technických a ekonomických podmienok jednotlivého obchodného prípadu a je výsledkom dohody obidvoch zúčastnených strán.

Kontakt
Ing. Daniel Jurík,

Telefón: 033 531 2253
Mobil: 0910 834 326
E-mail: jurik.daniel@javys.sk

 

detail
detail