Javys, a.s.

GalériaPonuka služieb

(PDF, 1,6 MB)

Spracovanie a úprava rádioaktívnych odpadov

Pracoviská:   Jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu RAO v Jaslovských Bohuniciach
    Jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných RAO v Mochovciach
Referencie:   Slovenské elektrárne, a.s. - Spracovanie a úprava RAO od roku 2006
  Národný jadrový fond SR - Spracovanie a úprava RAO z vyraďovania
Legislatíva:  

Je potrebné schválenie obalového súboru príslušným dozorným
orgánom nad jadrovou bezpečnosťou:
- na dočasné skladovanie RAO (sudy, ...)
- na trvalé uloženie RAO (vláknobetónové kontajnery, ...)
- na prepravu RAO (vláknobetónové kontajnery, ISO kontajner, ...)

detail
detail