Javys, a.s.

JAVYS pomáha

JAVYS, a.s. považuje zodpovednosť za spoločnosť, v ktorej pôsobí, za prirodzenú a dôležitú súčasť svojho podnikania. Spoločenská zodpovednosť sa prejavuje v každodennom pôsobení Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., predovšetkým v bezpečnosti všetkých jej činností, ohľaduplnosti voči životnému prostrediu. Významnou súčasťou jej spoločenskej zodpovednosti je filantropia, nasmerovaná predovšetkým na podporu regiónov Jaslovské Bohunice a Mochovce, ale aj do oblastí mimo nich. Filantropia je hlavne smerovaná na sociálnu oblasť, vzdelávanie, zdravotníctvo, spoločenský život a kultúru.

Filtrovanie

Subjekt Účel
Život zachraňujúci dar pre obyvateľov Levíc Podpora aktivít miest a obcí
Spoločnosť JAVYS podporila Braňovu šancu na lepší život Podpora občianskeho združenia
Pomoc týraným ženám v Azylovom dome TAMARA v Trnave Podpora občianskeho združenia
Oheň ich pripravil o strechu nad hlavou Pomoc v ťažkej životnej situácii
Poďakovanie Ligy proti rakovine spoločnosti JAVYS, a. s. Podpora projektu

Ďakovný list (PDF, 96 kB)

Spoločnosť JAVYS pomohla sestrám zo zhoreniska Pomoc v ťažkej životnej situácii
detail
detail