Javys, a.s.

JAVYS pomáha

JAVYS, a. s., považuje zodpovednosť za spoločnosť, v ktorej pôsobí, za prirodzenú a dôležitú súčasť svojho podnikania. Spoločenská zodpovednosť sa prejavuje v každodennom pôsobení Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., predovšetkým v bezpečnosti všetkých jej činností, ohľaduplnosti voči životnému prostrediu. Významnou súčasťou jej spoločenskej zodpovednosti je filantropia, nasmerovaná predovšetkým na podporu regiónov Jaslovské Bohunice a Mochovce, ale aj do oblastí mimo nich. Filantropia je hlavne smerovaná na sociálnu oblasť, vzdelávanie, zdravotníctvo, spoločenský život a kultúru.

Filtrovanie

Subjekt Účel
Pomoc týraným ženám v Azylovom dome TAMARA v Trnave Podpora občianskeho združenia
Poďakovanie Ligy proti rakovine spoločnosti JAVYS, a. s. Podpora projektu

Ďakovný list (PDF, 96 kB)

detail
detail