Javys, a.s.

Galéria

Ponuka služieb

(PDF, 1,6 MB)

Preprava RAO a IRAO

(Preprava rádioaktívnych a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov)

Pevných, resp. spevnených RAO

Vláknobetónových kontajnerov

Inštitucionálnych RAO a zachytených rádioaktívnych materiálov

Preprava je zabezpečovaná v rámci Európskej únie, vrátane služieb súvisiacich s radiačnou, jadrovou a klasickou bezpečnosťou.

 

 

Referencie:

 

 • Slovenské elektrárne, a.s.: Preprava RAO na spracovanie a úpravu v jadrovom zariadení Technológie na spracovanie a úpravu RAO v Jaslovských Bohuniciach
 • Preprava zaplnených vláknobetónových kontajnerov z prevádzky JE V1, JE V2, JE Mochovce do Republikového úložiska RAO v Mochovciach
 • Národný jadrový fond SR: Preprava RAO na spracovanie a úpravu v rámci areálu JAVYS.
 • Preprava zaplnených vláknobetónových kontajnerov z vyraďovania JE A1, JE V1 do Republikového úložiska RAO v Mochovciach
Legislatíva:  

Je potrebné schválenie:

 • prepravných obalov RAO v zmysle zákona č. 541/2004
 • obalového súboru príslušným dozorným orgánom nad jadrovou bezpečnosťou na trvalé uloženie RAO (vláknobetónový kontajner, ...)
 • obalových súborov príslušným dozorným orgánom nad jadrovou bezpečnosťou na prepravu RAO (vláknobet. kontajner, ISO kontajner ...)


Preprava pevných resp. spevnených RAO
Prepravné obaly RAO schválené v zmysle zákona č. 541/2004:

 • 200 l sud MEVA typ 0488
 • prepravný kontajner PK III/sudy
 • kontajner ISO 20
 • kontajner 2 EM-01
 • prepravný tieniaci kontajnerový súbor na 9 sudov

Preprava pevných, resp. spevnených RAO v rámci Európskej únie je realizovaná schválenými dopravnými prostriedkami. Súčasťou prepravy je zabezpečenie všetkých potrebných povolení na prepravu v rámci Európskej únie.


Preprava nových a zaplnených vláknobetónových kontajnerov
Prepravné obaly RAO schválené v zmysle zákona č. 541/2004:

 • kontajner VBK FRC AS IP2

Preprava nových a zaplnených vláknobetónových kontajnerov v rámci Európskej únie je realizovaná schválenými dopravnými prostriedkami - po cestnej komunikácii a železnici.


Preprava inštitucionálnych RAO a zachytených rádioaktívnych materiálov
Prepravné obaly RAO schválené v zmysle zákona č. 541/2004:

 • prepravný tieniaci kontajner UK 200
 • prepravný tieniaci kontajner K9
 • ručné prepravné kontajnery

Prepravné kontajnery slúžia na prepravu zachytených žiaričov.


 

detail
detail