Javys, a.s.

Všeobecné obchodné podmienky a bezpečnostné a technické podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky
(rev. 16, platné od 5. 5. 2022, PDF, 641 kB)

     
 

 

Bezpečnostné a technické podmienky
(rev. 16, platné od 22. 6. 2022, PDF, 567 kB)

     
     
     
     
     

   

detail
detail