Javys, a.s.

Animácie a videá

JAVYS vo filme

Spoločnosť JAVYS, a. s., dostala príležitosť mať hlavnú úlohu vo filme. Podnet prišiel z Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá financovala natočenie krátkeho niekoľkominútového filmu bohatého na poznatky a zaznamenaný pokrok vo vyraďovaní JE V1.

JAVYS klip

Propagačný videoklip o spoločnosti JAVYS. Dynamická forma prezentácie umožňuje divákovi zaujímavým spôsobom sprostredkovať ucelený obraz o činnostiach spoločnosti v rámci jej predmetu podnikania, o dlhoročných skúsenostiach v oblasti komerčných aktivít a konzultačných služieb aj na medzinárodných trhoch.

Robot dozimetrista

RoboCountTM 2020 je najnovšia generácia robotického systému na charakterizáciu rádioaktívneho odpadu. Toto jedinečné zariadenie je využívané pri charakterizácii materiálov z vyraďovania JE V1.

Preloženie haly prekrytia na úložisku VNAO v RÚ RAO Mochovce

V období mesiacov júl až september 2021 bola preložená hala prekrytia na úložisku VNAO v RÚ RAO Mochovce na tretí úložný pruh, a to postupnou demontážou plachty a oceľovej konštrukcie tak, že tieto časti boli hneď po zdemontovaní inštalované nad tretím úložným pruhom. Po kompletnej inštalácii opláštenia bola vykonaná spätná montáž osvetlenia,  zdravotechniky a veľkoplošných brán.

Zo šiestich parogenerátorov sú už iba fragmenty, siedmy je pripravený na rezanie.

Na pracovisko suchej fragmentácie vybudované v bývalej strojovni JE V1, v ktorej sú parogenerátory dočasne uložené, bol 11. augusta 2021 prepravený v poradí už siedmy parogenerátor. Z predchádzajúcich šiestich sú po sedemnástich mesiacoch už iba fragmenty.

Transport tlakovej nádoby reaktora

Jedna z najzložitejších operácií projektu vyraďovania JE V1, transport tlakovej nádoby reaktora, sa začala realizovať v sobotu 30. mája 2020 o 7:00 a skončila krátko po 13:00.

Tlačová správa

Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1

- demolácia vnútornej vostavby chladiacej veže č. 1

detail
detail