Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 33

Voľné pracovné miesto

Chorváti chcú stavať úložisko rádioaktívnych odpadov, inšpirovať sa prišli na Slovensko

Na Republikové úložisko rádioaktív ...

Hospodárske výsledky spoločnosti JAVYS, a. s., za rok 2022

Spoločnosť JAVYS, a. s., dosiahla v roku 2022 napriek náročnej ekonomickej situácii kladný ...

Ochrana životného prostredia v roku 2022

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov a množstvá emisií znečisťuj&ua ...

Radiačná ochrana v roku 2022

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná ...

JAVYS zaplatila najvyššie dane z príjmov a získala za to ocenenie MERKÚR 2022!

Finančná správa ocenila najväčš&iacu ...

Spoločnosť JAVYS zrealizovala v roku 2022 na území Slovenska deväť záchytov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu a desať odberov historických rádioaktívnych materiálov.

JAVYS U nás 4/2022

Spoločnosť JAVYS uskutočnila v roku 2022 päť prepráv vyhoretého jadrového paliva a zabezpečovala päť prepráv čerstvého jadrového paliva.

Spoločnosť JAVYS, a. s., bola pod dohľadom dozorných orgánov a medzinárodných inštitúcií aj v roku 2022

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 33
detail
detail