Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14   » 25

11. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF)

V Bratislave sa konalo 11. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF) a nechýbali na ňom ani predstavitelia spoločnosti ...

Spoločnosť JAVYS, a. s. prevzala rádioaktívny odpad z Onkologického ústavu sv. Alžbety

Niektoré zdravotnícke zariadenia využívajú pri určitých typoch ...

BOZP a ochrana pred požiarmi za prvý polrok 2016

Prvý polrok 2016 bol v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi v spoločnosti JAVYS, a. s., štatisticky najlepší od roku 2012.

Progres vo vyraďovaní JE V1 posudzovala Monitorovacia misia

Progres vo vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 posudzovala začiatkom júla 2016 Monitorovacia misia. Zasadania Monitorovacej ...

Za prvý polrok si prezrelo IC JAVYS takmer 1800 návštevníkov

Informačné centrá spoločnosti JAVYS, a. s., navštívilo v prvom polroku 2016 takmer 1800 návštevníkov. O záverečnú časť ...

Havarijné cvičenie v Javys, a.s.

Dňa 16. júna 2016 sa v areáli spoločnosti JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice konalo havarijné cvičenie vychádzajúce zo ...

JAVYS, a.s. sa už 10 rokov zapája do podpory vzdelávania

Spoločnosť JAVYS a. s., sa už desať rokov zapája do podpory vzdelávania.  Študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej ...

Generálny riaditeľ OECD NEA na návšteve v JAVYS, a.s.

„Slovensko má vysoko profesionálny systém ukladania a zabezpečenia rádioaktívnych odpadov, a to tak z hľadiska bezpečnosti, ...

Spoločnosť JAVYS, a. s. v rámci vyraďovacieho procesu JE A1 a V1 zhodnotila v roku 2015 z odpadu viac ako 4 tisíc ton druhotných surovín.

Republikové úložisko RAO v Mochovciach je v prevádzke už 15 rokov

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v lokalit ...
1 «   4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14   » 25
detail
detail