Spoločnosť JAVYS, a. s., roku 2020 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 zhodnotila viac ako 5 000 ton druhotných surovín z vyraďovaného materiálu.

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 vrátila spoločnosť JAVYS, a. s., v  roku 2020 do recyklačného procesu 5 164 ton druhotných surovín.

Z celkového objemu tvorila najväčší objem druhotných surovín výstuž betónových konštrukcií, a to až 3 234 ton. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu bol železný šrot v objeme 1 544 ton.

Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia patria medzi z hlavné ciele spoločnosti JAVYS, a. s. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., recyklačným procesom získava sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedkov Európskej únie.

Prehľad materiálov odovzdaných na recykláciu a ich objemov v  roku 2020

Druh materiálu

hmotnosť (t)

hliník, obsah Al > 95 %

0,687

hliník, obsah Al < 95 %

2,240

nadrozmerný materiál

85,2

meď, obsah Cu > 95 %

4,075

meď, obsah Cu < 95 %

37,12

nehrdzavejúca oceľ

181,88

výstuž betónových konštrukcií

3 233,94

železný šrot

1 543,78

fragmenty betónkontajnera - olovo

27,820

tlmiče chvenia

46,780

spolu

5 163,523

 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť