Javys, a.s.

Podateľňa

Adresa na prijímanie zásielok:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Tomášikova 22
821 02 Bratislava

Úradné hodiny podateľne:
PONDELOK - PIATOK
od  8.00 - 12.00 hod.
od 13.00 - 15.45 hod.

 

detail
detail