Javys, a.s.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov obchodná spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. realizovala od 1. 1. 2012 prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

 

Zoznam objednávok za rok 2013 (formát xls, 63 kB) aktualizácia 12.3. 2013
Zoznam objednávok za rok 2012 (formát xls, 117 kB) aktualizácia 3. 1. 2013
 
Zoznam faktúr za rok 2013 (formát xls, 109 kB) aktualizácia 20. 3. 2013
Zoznam faktúr za rok 2012 (formát xls, 324 kB) aktualizácia 20. 3. 2013
   
Zmluvy, objednávky a faktúry za rok 2011

 

detail
detail