Javys, a.s.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov obchodná spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. realizovuje od 1. 1. 2012 prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

 

Zoznam objednávok za rok 2023 a 2024  (formát xls, 112 kB) aktualizácia 29. 5. 2024
   
2024  
Zoznam uhradených faktúr 01/2024 (formát xls, 28 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 02/2024 (formát xls, 31 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 03/2024 (formát xls, 33 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 04/2024 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 05/2024 (formát xls, 22 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 06/2024 (formát xls, 29 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 07/2024 (formát xls, 31 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 08/2024 (formát xls, 22 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 09/2024 (formát xls, 24 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 10/2024 (formát xls, 25 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 11/2024 (formát xls, 28 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 12/2024 (formát xls, 22 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 13/2024 (formát xls, 25 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 14/2024 (formát xls, 20 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 15/2024 (formát xls, 26 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 16/2024 (formát xls, 26 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 17/2024 (formát xls, 32 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 18/2024 (formát xls, 24 kB)  
   
Zoznam uhradených faktúr 01/2023 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 02/2023 (formát xls, 25 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 03/2023 (formát xls, 23 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 04/2023 (formát xls, 16 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 05/2023 (formát xls, 18 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 06/2023 (formát xls, 20 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 07/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 08/2023 (formát xls, 16 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 09/2023 (formát xls, 19 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 10/2023 (formát xls, 25 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 11/2023 (formát xls, 20 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 12/2023 (formát xls, 22 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 13/2023 (formát xls, 20 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 14/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 15/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 16/2023 (formát xls, 24 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 17/2023 (formát xls, 19 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 18/2023 (formát xls, 22 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 19/2023 (formát xls, 23 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 20/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 21/2023 (formát xls, 28 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 22/2023 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 23/2023 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 24/2023 (formát xls, 26 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 25/2023 (formát xls, 23 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 26/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 27/2023 (formát xls, 33 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 28/2023 (formát xls, 31 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 29/2023 (formát xls, 31 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 30/2023 (formát xls, 25 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 31/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 32/2023 (formát xls, 25 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 33/2023 (formát xls, 25 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 34/2023 (formát xls, 23 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 35/2023 (formát xls, 24 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 36/2023 (formát xls, 28 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 37/2023 (formát xls, 18 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 38/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 39/2023 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 40/2023 (formát xls, 26 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 41/2023 (formát xls, 28 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 42/2023 (formát xls, 24 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 43/2023 (formát xls, 19 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 44/2023 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 45/2023 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 46/2023 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 47/2023 (formát xls, 35 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 48/2023 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 49/2023 (formát xls, 31 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 50/2023 (formát xls, 33 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 51 - 52/2023 (formát xls, 46 kB)  
   

 

detail
detail