Javys, a.s.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov obchodná spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. realizovuje od 1. 1. 2012 prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

 

Zoznam objednávok za rok 2023 (formát xls, 77 kB) aktualizácia 31. 5. 2023
   
Zoznam uhradených faktúr 01/2023 (formát xls, 27 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 02/2023 (formát xls, 25 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 03/2023 (formát xls, 23 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 04/2023 (formát xls, 16 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 05/2023 (formát xls, 18 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 06/2023 (formát xls, 20 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 07/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 08/2023 (formát xls, 16 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 09/2023 (formát xls, 19 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 10/2023 (formát xls, 25 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 11/2023 (formát xls, 20 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 12/2023 (formát xls, 22 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 13/2023 (formát xls, 20 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 14/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 15/2023 (formát xls, 21 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 16/2023 (formát xls, 24 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 17/2023 (formát xls, 19 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 18/2023 (formát xls, 22 kB)  
Zoznam uhradených faktúr 19/2023 (formát xls, 23 kB)  

 

detail
detail