Javys, a.s.

Galéria

 

Ponuka služieb
(PDF, 1,6 MB)

 

Preprava vyhoretého jadrového paliva

Zabezpečenie prepravy vrátane prepravného kontajnera a kvalifikovaného personálu

Referencie:

 

Slovenské elektrárne, a.s. - Preprava vyhoretého jadrového paliva od roku 2006.

    ČEZ /JE Dukovany/ - Preprava vyhoretého jadrového paliva z Jaslovských Bohuníc do JE Dukovany.
Legislatíva:

 

 

Transportný kontajner C-30 na vyhoreté jadrové palivo reaktorov typu VVER 440 je licencovaný ako prepravné zariadenie typu B (U).

Preprava vyhoretého jadrového paliva reaktorov typu VVER 440 je realizovaná v transportnom kontajneri C-30 vrátane zabezpečovania služieb súvisiacich s radiačnou, jadrovou a klasickou bezpečnosťou. Prepravný komplex sa skladá z transportného kontajnera (TK) typu C-30, zásobníka typu KZ-48 (T-12 resp. T-13), železničného vozňa Uaais/Hx, typ 9-713.0.

Pri preprave tzv. mokrým spôsobom je vyhoreté jadrové palivo uložené do zásobníka typu KZ-48 umiestneného vo vodnom prostredí v obalovom súbore TK C-30.
V kontajneri je nad vyhoretým jadrovým palivom vytvorený dusíkový vankúš s pretlakom 0,1 MPa, ktorý spolu so spaľovačmi vodíka eliminuje vznik výbušnej zmesi.

Obalový súbor je pevne spojený so špeciálnym železničným vozňom Uaais/Hx, typ 9-713.0 a tvorí s ním jeden prepravný komplex.

Zásobník   KZ-48 T-12  T-13
Parameter  Limitná hodnota 

Max. počet kaziet v zásobníku         

48 30 18

Max. zostatkový výkon

24 kW 24 kW 24 kW

Max. vyhorenie paliva v zásobníku 

 55 MWd.kgU-1  50 MWd.kgU-1  55 MWd.kgU-1

Max. zostatkový výkon jednej kazety   

605 W 605 W 605 W

Max. obohatenie % U238 

4,4 % 3,82 % 4,4 %


Prepravný železničný vozeň – špeciálny železničný vozeň Uaais/Hx, typ 9-713.0

Max. konštrukčná rýchlosť

100 km/h

Hmotnosť prázdneho vozňa 

43,5 t ± 2 %

Hmotnosť s prázdnym obalovým súborom C-30   

112,5 t

Hmotnosť s plným obalovým súborom C-30

123,0 t

Dĺžka

19 410 mm
detail
detail