Javys, a.s.

Galéria

Informačné centrá

Pokiaľ plánujete návštevu v našich infocentrách, je potrebné si termín vopred zarezervovať. Exkurzie sú určené pre žiakov, študentov, odborné skupiny, záujmové združenia i jednotlivcov. Exkurzie sú bezplatné.

Veríme, že návšteva našich informačných centier bude pre Vás príjemná a poučná. 

 
   

Lokalita Bohunice

Počas návštevy IC si môžete prezrieť 3D film o vyraďovaní JE V1, modely JE V1, reaktora VVER 440, lokality Jaslovské Bohunice a ďalšie zaujímavé exponáty.

Expozícia poskytuje informácie o činnostiach, týkajúcich sa vyraďovania jadrovoenergetických zariadení, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Dozviete sa, čo je to rádioaktivita, ako vznikajú rádioaktívne odpady, ako sa o ne dokážeme postarať a taktiež čo sa deje s vyhoretým palivom. V galérii IC vstúpite do sveta technických objavov. Vyskúšate si výrobu elektriny na rotopédoch, otestujete sa na teste stresu, poskladáte prevodovku, osvojíte si princíp magnetizmu, preveríte odolnosť budov pri zemetrasení, poučíte sa o ochrane pred ionizujúcim žiarením či o dobe polpremeny rádioaktívnych prvkov.

Našu expozíciu sme doplnili o nasledovné elektrotechnické pokusy: 

  •  magnetizmus / elektromagnetizmus
  •  elektrický obvod
  •  statická elektrina
  •  homopolárny motor
  •  Wimshurstov generátor
  •  plazmová guľa
  •  Van de Graaffov generátor a ďalšie.

Termín exkurzie si prosím rezervujte cez rezervačný systém. 

 

    

V prípade otázok nás prosím kontaktujte. 

033/531 2331, 3354

E-mail:

 

Tešíme sa na Vašu návštevu !

 

 

 

 

 
 

Lokalita Mochovce

Expozícia informuje o činnostiach zameraných najmä na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.

So spôsobom ukladania rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce sa oboznámite na modeli Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov. Názorná je ukážka veľkoobjemového vaku, v ktorom sú skladované veľmi nízko aktívne odpady. Informácie doplníme filmami s tematikou aktivít realizovaných spoločnosťou JAVYS, a. s.


Termín exkurzie je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle 033/531 2331, 3354.

E-mail:

GPS: N 48.26582  E 18.43589

Tešíme sa na Vašu návštevu !

 
detail
detail