Javys, a.s.

Galéria

Informačné centrá

Milí návštevníci, 

sme radi, že po viac ako roku Vás môžeme opäť privítať v našich informačných centrách v lokalite Jaslovské Bohunice a Mochovce.

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu na Slovensku sa dňa 10. júna 2021 otvárajú dvere pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o jadrovej energii, o tom, ako sa spracovávajú rádioaktívne odpady a o ďalších zaujímavých témach. 

Pokiaľ plánujete návštevu v našich infocentrách, je nutné si termín vopred zarezervovať telefonicky. Každý je povinný používať na prekrytie horných dýchacích ciest rúško.

Exkurzie sú určené pre žiakov, študentov, odborné skupiny, záujmové združenia i jednotlivcov. Exkurzie sú bezplatné.

Veríme, že napriek opatreniam bude návšteva infocentra príjemná a poučná. 

 
   

Lokalita Bohunice

Počas návštevy IC si môžete prezrieť 3D film o vyraďovaní JE V1, modely JE V1, reaktora VVER 440, lokality Jaslovské Bohunice a ďalšie zaujímavé exponáty.

Expozícia poskytuje informácie o činnostiach, týkajúcich sa vyraďovania jadrovoenergetických zariadení, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Dozviete sa, čo je to rádioaktivita, ako vznikajú rádioaktívne odpady, ako sa o ne dokážeme postarať a taktiež čo sa deje s vyhoretým palivom. V galérii IC vstúpite do sveta technických objavov. Vyskúšate si výrobu elektriny na rotopédoch, otestujete sa na teste stresu, poskladáte prevodovku, osvojíte si princíp magnetizmu, preveríte odolnosť budov pri zemetrasení, poučíte sa o ochrane pred ionizujúcim žiarením či o dobe polpremeny rádioaktívnych prvkov.

Našu expozíciu sme doplnili o nasledovné elektrotechnické pokusy: 

  •  magnetizmus / elektromagnetizmus
  •  elektrický obvod
  •  statická elektrina
  •  homopolárny motor
  •  Wimshurstov generátor
  •  plazmová guľa
  •  Van de Graaffov generátor a ďalšie.

IC je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.

Termín exkurzie je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle: 

033/531 2331, 3354, 3102

E-mail:

Google maps: 

 

Tešíme sa na Vašu návštevu !

 

 

 

 

 

Fotogaléria

 
   

Lokalita Mochovce

Expozícia informuje o činnostiach zameraných najmä na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.

So spôsobom ukladania rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce sa oboznámite na modeli Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov. Názorná je ukážka veľkoobjemového vaku, v ktorom sú skladované veľmi nízko aktívne odpady. Informácie doplníme filmami s tematikou aktivít realizovaných spoločnosťou JAVYS, a. s.

IC je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.

Termín exkurzie je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle 033/531 6838.

E-mail:

GPS: N 48.26582  E 18.43589

Tešíme sa na Vašu návštevu !

 


Fotogaléria

 
   

 


 

 

 

detail
detail