Javys, a.s.

Informačné centrá

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu sú od 10. marca 2020 až do odvolania informačné centrá JAVYS dočasne uzatvorené. O obnovení prevádzky vás budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie.

Spoločnosť JAVYS, a. s., pozýva záujemcov o jadrovú energetiku do informačných centier, v ktorých ponúka informácie o činnostiach spoločnosti i všeobecné informácie o jadrovej energetike s dôrazom na záverečnú časť jadrovej energetiky. Exkurzie sú určené pre žiakov, študentov, odborné skupiny, záujmové združenia i jednotlivcov. Termín je potrebné si zarezervovať telefonicky. Exkurzie sú bezplatné.

   

Lokalita Bohunice

Počas návštevy IC si môžete prezrieť 3D film o vyraďovaní JE V1, modely JE V1, reaktora VVER 440, lokality Jaslovské Bohunice a ďalšie zaujímavé exponáty.

Expozícia poskytuje informácie o činnostiach, týkajúcich sa vyraďovania jadrovoenergetických zariadení, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Dozviete sa, čo je to rádioaktivita, ako vznikajú rádioaktívne odpady, ako sa o ne dokážeme postarať a taktiež čo sa deje s vyhoretým palivom. V galérii IC vstúpite do sveta technických objavov. Vyskúšate si výrobu elektriny na rotopédoch, otestujete sa na teste stresu, poskladáte prevodovku, osvojíte si princíp magnetizmu, preveríte odolnosť budov pri zemetrasení, poučíte sa o ochrane pred ionizujúcim žiarením či o dobe polpremeny rádioaktívnych prvkov.

IC je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.

Termín exkurzie je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle: 

033/531 2331

033/531 3102

033/531 3103

E-mail:

GPS: N 48.491156 E 17.676203

Tešíme sa na Vašu návštevu

 

 

 

 

 

Fotogaléria

 
   

Lokalita Mochovce

Expozícia informuje o činnostiach zameraných najmä na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi.

So spôsobom ukladania rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce sa oboznámite na modeli Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov. Názorná je ukážka veľkoobjemového vaku, v ktorom sú skladované veľmi nízko aktívne odpady. Informácie doplníme filmami s tematikou aktivít realizovaných spoločnosťou JAVYS, a. s.

IC je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.

Termín exkurzie je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle 033/531 6838.

E-mail:

GPS: N 48.26582  E 18.43589

Tešíme sa na Vašu návštevu

 


Fotogaléria

 
   

 


 

 

 

detail
detail