Javys, a.s.

Nový jadrový zdroj

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., pôsobí svojimi činnosťami v širokom spektre jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Koncom roku 2008 začala spoločnosť JAVYS, a. s., na základe uznesenia vlády SR, prípravné práce na vytvorení spoločného podniku so strategickým partnerom, ktorým je česká spoločnosť ČEZ. 

Dôležité dokumenty a udalosti

7. 5. 2008 uznesenie vlády SR č. 275/2008
Návrh možností zabezpečenia výstavby NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice

17. 12. 2008 uznesenie vlády SR č. 948/2008
Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice

27. 5. 2009 uznesenie vlády SR č. 408/2009
Návrh postupu založenia spoločného podniku JAVYS, a. s., a ČEZ, a. s.

29. 5. 2009 pri príležitosti 4. zasadnutia Európskeho jadrového fóra v Prahe zástupcovia energetických spoločností JAVYS a ČEZ podpísali akcionársku zmluvu, ktorá umožní založenie spoločného podniku na výstavbu NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice na Slovensku

4. 11. 2009 Európska komisia schválila navrhované vytvorenie spoločného podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), a. s., ktorej akcionármi sú spoločnosti ČEZ Bohunice (ČEZB), a. s., a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s.

9. 12. 2009 vláda SR schválila založenie energetického podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., ktorý bude zodpovedný za prípravu, výstavbu a prevádzku nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

31. 12. 2009 vznik Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), a. s.

Ďalšie informácie nájdete na www.jess.sk

 

detail
detail