Javys, a.s.

Obstarávanie BIDSF

 

Názov projektu: Medzinárodný fond na podporu vyradenia z prevádzky JE Bohunice
– Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Identifikačné číslo EBOR: 8001
Krajina: Slovenská republika
Meno Klienta: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Typ obstarávania: Obstarávanie prác
Obchodné odvetvie: Jadrová bezpečnosť
Typ oznámenia: Všeobecné oznámenie o obstarávaní

Všeobecné oznámenie o obstarávaní

1. Podrobnosti o financovaní

Vyššie uvedený Klient má v úmysle použiť časť prostriedkov z grantu spravovaného Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (Banka) na financovanie vyššie uvedeného projektu.

Dodatočné informácie o financovaní:
Medzinárodný fond na podporu vyradenia z prevádzky JE Bohunice so spoluúčasťou na financovaní Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a. s.

2. Informácie o projekte

Popis projektu

- C8-B.02 Dočasné skladovanie materiálov z vyraďovania JE V1

Celková odhadovaná hodnota projektu

2.721.000,00

Mena: EUR

Typ obstarávania: Obstarávanie prác

Predpokladaný dátum začatia obstarávania: 10. august 2021

 

3. Iné informácie

Zmluva bude riadená v zmysle Politík a pravidiel obstarávania EBOR a je otvorená pre účasť firiem zo všetkých krajín, ak nie je uvedené inak v dokumentácii obstarávania.

Obstarávanie v rámci tohto projektu bude vykonávané použitím Klientskeho portálu pre elektronické obstarávanie EBOR (ECEPPP). Ak prejavíte záujem o účasť na ktoromkoľvek obstarávaní v rámci tohto projektu, prosím uistite sa že máte vykonanú registráciu v systéme ECEPP (https://ecepp.ebrd.com). Registrované subjekty budú priamo upozornené v prípade zverejnenia akýchkoľvek príležitostí obstarávania.

 

4. Adresa klienta

p. Ladislav Marton
špecialista - obstarávania BIDSF a manažment zmlúv

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika

Tel: +421 33 531 5330

E-mail:

 

detail
detail