Javys, a.s.

Výzvy

Filtrovanie

Názov Typ Dátum zverejnenia
Dátum predkladania
Kontaktná osoba
Fragmenty obsahujúce olovo Účasť v ponukovom konaní 21. 09. 2022
06. 10. 2022
Ing. Daniel Jurík, tel. 033 / 531 2253
Aktívne uhlie Účasť v ponukovom konaní 28. 09. 2022
12. 10. 2022
Ing. Daniel Jurík, tel. 033 / 531 2253
detail
detail