Javys, a.s.

Výzvy

Filtrovanie

Názov Typ Dátum zverejnenia
Dátum predkladania
Kontaktná osoba
Röntgenového inšpekčného systému na kontrolu batožín Účasť v ponukovom konaní 05. 06. 2019
20. 06. 2019
Ing. Daniel Jurík, e-mail: jurik.daniel@javys.sk, tel.č.: +421 33 531 2253
Korekcia systému elektrického napájania JAVYS Predloženie ponúk 08. 04. 2019
08. 07. 2019
p. Ladislav Marton, Tel.: +421 33 531 5330
detail
detail