Javys, a.s.

Voľné pracovné miesta

V spoločnosti JAVYS, a. s., nie je momentálne vypísané žiadne výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

Databáza uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti JAVYS, a. s.
Ak máte záujem, aby sme Vás zaradili do našej databázy uchádzačov o zamestnanie a v prípade, ak by sa nám objavila pracovná pozícia, na ktorú by ste boli vhodný kandidát, mohli by sme Vás priamo kontaktovať, je potrebné aby ste nám udelili  Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov  v zmysle GDPR čl. 6 písm. a) a v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Súhlas nám udelíte tak, že:

- na emailovú adresu zamestnanie@javys.sk zašlete svoju žiadosť, štruktúrovaný životopis a pripojíte k nej nižšie uvedený text súhlasu o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie v JAVYS, a. s.

Z databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti JAVYS, a. s., sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailu na zamestnanie@javys.sk alebo na adresu spoločnosti JAVYS, a. s., a do predmetu e-mailu/listu uviesť „Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vedenia mojej žiadosti o prácu v databáze uchádzačov o zamestnanie“. Súhlas nám udeľujete na dobu jedného (1) roka, odo dňa odoslania Vašej žiadosti, po uplynutí tejto lehoty bude Vaša žiadosť z databázy vymazaná. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti JAVYS, a. s., nájdete na www.javys.sk/gdpr. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@javys.sk.

Žiadame, aby nám uchádzači o zamestnanie nezasielali vo svojich žiadostiach a štruktúrovaných životopisoch osobné údaje ako: rodinný stav, počet detí, informácie o rodinných príslušníkoch a fotografie. V prípade, že nám tieto údaje zašlete beriete na vedomie, že to bolo výlučne na základe Vašej slobodnej vôle.

V prípade, že spoločnosť JAVYS, a. s., by tieto osobné údaje o Vás potrebovala, budeme Vás kontaktovať.

Príklad textu súhlasu
(v prípade emailovej žiadosti prosíme o skopírovanie textu do tela emailu a samostatné doplnenie Vašich kontaktných údajov, v prípade listinnej žiadosti prosíme o skopírovanie textu, doplnenie kontaktných údajov a vlastnoručný podpis):

 

 

 

 

 

detail
detail