Javys, a.s.

Progres vo vyraďovaní

Hlavné činnosti realizácie vyraďovania JE V1:

  • zaisťovanie a odpájanie systémov,
  • realizácia projektov – demontáž nepotrebných zariadení a systémov,
  • nakladanie s rádioaktívnym, konvenčným a nebezpečným odpadom,
  • realizácia projektov – projektové zmeny a úpravy zariadení a systémov využívaných v rámci vyraďovania JE V1,
  • spracovanie historického rádioaktívneho odpadu,
  • príprava technickej a tendrovej dokumentácie pre projekty 2. etapy vyraďovania JE V1,
  • budovanie skladovacích kapacít pre skladovanie materiálov z vyraďovania JE V1,
  • budovanie infraštruktúry pre potreby 2. etapy vyraďovania JE V1 (inštalácia fragmentačných a dekontaminačných zariadení, zavedenie jednotného počítačového systému, atď.)

 

Projekty BIDSF

 

detail
detail