Javys, a.s.

Výroba vláknobetónových kontajnerov

Dôležitým článkom nakladania s nízko aktívnymi RAO je aj výroba vláknobetónových kontajnerov. Pri nakladaní s RAO musí byť zabezpečená maximálna bezpečnosť, preto má vláknobetónový kontajner špeciálne vlastnosti. Jeho výroba je založená na kvalitných vstupných surovinách a predpísanej receptúre.
Kontajner sa skladá z tela, veka a dvoch zátok. Má tvar kocky s vonkajšími rozmermi 1,7 x 1,7 x 1,7 m a jeho vnútorný objem, využiteľný na úpravu rádioaktívnych odpadov, resp. na skladovanie, je 3 m3. Je ukladaný maximálne v troch vrstvách.
Z výrobne sa vláknobetónové kontajnery prevážajú do jadrových zariadení Technológie na spracovanie a úpravu RAO v Jaslovských Bohuniciach alebo Finálneho spracovania kvapalných RAO v Mochovciach, kde sú do nich zacementované pevné a kvapalné RAO.

detail
detail