Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19   » 26

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

Dňa 25. septembra 2013 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spol ...

Pravda o nákladoch na vyraďovanie JE V1

Zástupcovia Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu sa počas návštevy Slovenska a spoločnosti  JAVYS presvedčili, ...

Posúdenie vplyvu 2. etapy vyraďovania JE V1 na ŽP

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z JE V2 Jaslovské Bohunice

27.3.2013 a 4.4.2013 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spoloč ...

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

Dňa 16. marca 2013 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spoločno ...

JAVYS, a.s. riešila v minulom roku 33 záchytov rádioaktívnych materiálov

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. realizuje okrem hlavný ...

Premiér navštívil JAVYS, a.s.

Vo štvrtok 14. februára 2013 v rámci návštevy Trnavského samosprávneho kraja predseda vlády SR Robert Fico sa zaujímal ...

JAVYS, a.s. odmieta tendenčné závery z rokovania výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu vo vzťahu k Slovenskej republike

JAVYS sa uplatňuje na zahraničných trhoch

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť v decembri  úspešne zrealizovala spracovanie a tým redukciu objemu pevných lisovateľných ...

JAVYS získala certifikáty ISO

Spoločnosť JAVYS získala 13. decembra 2012 medzinárodne uznávané certifikáty podľa noriem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001, ...
1 «   9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19   » 26
detail
detail