Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23   » 35

Vedenie spoločnosti JAVYS, a. s., sa stretlo so starostami obcí z jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice.

Japonská delegácia z oblasti Fukušima v JAVYS, a.s.

Japonci z oblasti Fukušimy pricestovali na Slovensko, aby získali teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti vyraďovania ...

Celoareálové havarijné cvičenie Jaseň 2016

Pravidelné celoareálové havarijné cvičenie „Jaseň 2016“ v lokalite jadrovoenergetického komplexu v Jaslovských Bohuniciach ...

Radiačná ochrana v JAVYS, a.s. za 1. polrok 2016

Spoločnosť JAVYS, a. s., nezaznamenala za prvý polrok 2016 žiadnu radiačnú udalosť a maximálne hodnoty ožiarenia na obyvateľ ...

11. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF)

V Bratislave sa konalo 11. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF) a nechýbali na ňom ani predstavitelia spoločnosti ...

Spoločnosť JAVYS, a. s. prevzala rádioaktívny odpad z Onkologického ústavu sv. Alžbety

Niektoré zdravotnícke zariadenia využívajú pri určitých typoch ...

BOZP a ochrana pred požiarmi za prvý polrok 2016

Prvý polrok 2016 bol v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi v spoločnosti JAVYS, a. s., štatisticky najlepší od roku 2012.

Progres vo vyraďovaní JE V1 posudzovala Monitorovacia misia

Progres vo vyraďovaní jadrovej elektrárne V1 posudzovala začiatkom júla 2016 Monitorovacia misia. Zasadania Monitorovacej ...

Za prvý polrok si prezrelo IC JAVYS takmer 1800 návštevníkov

Informačné centrá spoločnosti JAVYS, a. s., navštívilo v prvom polroku 2016 takmer 1800 návštevníkov. O záverečnú časť ...

Havarijné cvičenie v Javys, a.s.

Dňa 16. júna 2016 sa v areáli spoločnosti JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice konalo havarijné cvičenie vychádzajúce zo ...
1 «   13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23   » 35
detail
detail