Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20   » 26

Experti MAAE navrhli slovenským špecialistom aktívnu spoluprácu

Postupy Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti pri spracovaní a ukladaní rádioaktívneho odpadu boli v druhej polovici novembra ...

Zástupcovia JAVYSu informovali primátorov a starostov z regiónu Jaslovské Bohunice

Takmer 50 primátorov a starostov z regiónu Jaslovské Bohunice ...

Experti spoločnosti JAVYS pomohli zabezpečiť rádioaktívny materiál z havarovaného lietadla

V súvislosti s nehodou nákladného lietadla na letisku M. R.

Súčinnostné havarijné cvičenie pri preprave RM

V stredu 14. novembra 2012 bolo v priestore JAVYS, a.s. lokalita J. Bohunice a v obvode železničnej stanice Siladice ...

Reakcia JAVYS na správu o IS RAO

Viaceré médiá prevzali správu SITA o súhlasnom stanovisku MŽP SR k výstavbe Integrálneho skladu RAO v Jaslovských Bohuniciac ...

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

Dňa 22. septembra 2012 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spol ...

Výmena člena Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s. bol s účinnosťou k 31 5. 2012 odvolaný člen Dozornej rady JAVYS, a.

Noví členovia Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s. boli s účinnosťou od 25. 5. 2012 odvolaní doterajší členovia Dozornej ...

JAVYS vykonal prepravu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach

V pondelok 7. mája 2012 a v piatok 11. mája 2012 zrealizovala ...

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

Dnes, 6. Apríla 2012 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spoloč ...
1 «   10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20   » 26
detail
detail