Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24   » 35

JAVYS, a.s. sa už 10 rokov zapája do podpory vzdelávania

Spoločnosť JAVYS a. s., sa už desať rokov zapája do podpory vzdelávania.  Študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej ...

Generálny riaditeľ OECD NEA na návšteve v JAVYS, a.s.

„Slovensko má vysoko profesionálny systém ukladania a zabezpečenia rádioaktívnych odpadov, a to tak z hľadiska bezpečnosti, ...

Spoločnosť JAVYS, a. s. v rámci vyraďovacieho procesu JE A1 a V1 zhodnotila v roku 2015 z odpadu viac ako 4 tisíc ton druhotných surovín.

Republikové úložisko RAO v Mochovciach je v prevádzke už 15 rokov

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v lokalit ...

Nové úložné priestory v RÚ RAO v Mochovciach

V Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach sú vybudované nové úložné priestory pre veľmi nízko aktívne ...

Starostovia a primátori z okolia Mochoviec rokovali v Leviciach

V Leviciach sa 15. apríla 2016 stretli starostovia a primátori miest a obcí z okolia Mochoviec na XXIX. sneme Záujmového ...

JAVYS, a.s. vykázal v roku 2015 najvyšší zisk za posledných 5 rokov

Spoločnosť JAVYS, a.s. uzatvorila hospodárenie roku 2015 so ...

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

V noci z 9. na 10. marca 2016 zrealizovala Jadrová a vyraďovac ...

Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM v JAVYS, a.s.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. po úspešnom kolaudačnom procese uviedla do užívania „Zariadenie pre nakladanie ...

Spoločnosť JAVYS, a.s. v minulom roku úspešne realizovala záchyty rádioaktívnych materiálov (ZRAM)

1 «   14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24   » 35
detail
detail