Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28   » 35

JAVYS sa uplatňuje na zahraničných trhoch

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť v decembri  úspešne zrealizovala spracovanie a tým redukciu objemu pevných lisovateľných ...

JAVYS získala certifikáty ISO

Spoločnosť JAVYS získala 13. decembra 2012 medzinárodne uznávané certifikáty podľa noriem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001, ...

Experti MAAE navrhli slovenským špecialistom aktívnu spoluprácu

Postupy Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti pri spracovaní a ukladaní rádioaktívneho odpadu boli v druhej polovici novembra ...

Zástupcovia JAVYSu informovali primátorov a starostov z regiónu Jaslovské Bohunice

Takmer 50 primátorov a starostov z regiónu Jaslovské Bohunice ...

Experti spoločnosti JAVYS pomohli zabezpečiť rádioaktívny materiál z havarovaného lietadla

V súvislosti s nehodou nákladného lietadla na letisku M. R.

Súčinnostné havarijné cvičenie pri preprave RM

V stredu 14. novembra 2012 bolo v priestore JAVYS, a.s. lokalita J. Bohunice a v obvode železničnej stanice Siladice ...

Reakcia JAVYS na správu o IS RAO

Viaceré médiá prevzali správu SITA o súhlasnom stanovisku MŽP SR k výstavbe Integrálneho skladu RAO v Jaslovských Bohuniciac ...

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

Dňa 22. septembra 2012 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spol ...

Výmena člena Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s. bol s účinnosťou k 31 5. 2012 odvolaný člen Dozornej rady JAVYS, a.

Noví členovia Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s. boli s účinnosťou od 25. 5. 2012 odvolaní doterajší členovia Dozornej ...
1 «   18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28   » 35
detail
detail