Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30   » 35

Spoločnosť JAVYS hospodárila v r. 2010 so ziskom

Štátu odvedie na dividendách celý čistý zisk vo výške 14 505 913 € (cca 437 mil. Sk), tantiémy pre členov predstavenstva ...

JAVYS podpísala štyri grantové dohody pre financovanie projektov vyraďovania JE V1 Bohunice zo zdrojov medzinárodného fondu BIDSF

Ministerstvo hospodárstva vykonalo zmeny vo vedení Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 20. 6. 2011 ...

Zmena v Dozornej rade JESS, a.s.

Na mimoriadnom Valnom zhromaždení Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s., konaného 25. 5. 2011, bol odvolaný ...

Bezpečnostná ochrana jadrových zariadení je spoľahlivá

V lokalite jadrovoenergetického komplexu Jaslovské Bohunice bola dnes zložkami bezpečnostnej ochrany identifikovaná skupina ...

Zmena v Dozornej rade JESS, a.s.

Na Valnom zhromaždení Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s., konaného 17. 3. 2011, boli s účinnosťou od 17. ...

Jadrová elektráreň V1 je už bez paliva

V piatok 21. januára 2011 boli odvezené posledné palivové kazety z 2. bloku JE V1 v Jaslovských Bohuniciach do medziskladu ...

Noví členovia Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s., boli s účinnosťou od 8. 12. 2010 odvolaní doterajší členovia ...

Ministerstvo hospodárstva vymenovalo nové vedenie Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a.s.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára ...

JAVYS podpísala ďalšie tri grantové dohody v hodnote 62,62 mil. € z fondu na vyradenie Bohuníc

Dnes, 18. októbra 2010 podpísali zástupcovia JAVYS, a.s.
1 «   20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30   » 35
detail
detail